Nieuwsberichten

19.03.2020

Covid-19 Advies Cobelpro aan huurders

Aangezien bedrijven er toe gehouden zijn telewerk zoveel als mogelijk te organiseren zullen zich steeds minder personen in de gebouwen bevinden waardoor sociale controle ook sterk zal afnemen.

 

Daarom adviseren wij u het volgende:

 

 • We dringen vooreerst aan op zeer strikte naleving van alle richtlijnen en adviezen inzake hygiëne. Ook wij hebben de schoonmaakploeg opgedragen bijkomende schoonmaakbeurten uit te voeren in de gemeenschappelijke sanitaire ruimten, deurklinken, bel- en liftknoppen. Indien mogelijk zullen ze ook een verdeeltoestel van antibacteriële handgel in de gemene delen plaatsen. We hebben erop aangedrongen eventuele zeepverdelers in de gemeenschappelijke sanitaire lokalen steeds bij te vullen.
 • Voorkom zo veel als mogelijk elk contact met zieke personen of personen die mogelijke ziektesymptomen vertonen.
 • Voor up-to date informatie adviseren wij u de websites van deWorld Health Organisationen alle bevoegde Federale, Regionale en Lokale overheden geregeld te raadplegen.
 • Maak zo weinig mogelijk gebruik van de liften en maak zeker geen gebruik van de liften indien u denkt zich alleen in een gebouw te bevinden.
 • Kijk er zorgvuldig op toe dat alle inkomdeuren en/of garagepoorten zorgvuldig worden gesloten wanneer u het gebouw betreedt of verlaat.
 • Verleen geen toegang aan personen wanneer ze niet zelf over een toegangssleutel of – badge beschikken. Bezoekers dienen zich steeds via de parlofoon bij de huurder aan te melden.
 • Kijk er a.u.b. zorgvuldig op toe dat in de gehuurde ruimte en meer in het bijzonder in de keukens, kitchenettes, refters , sanitaire installaties, enz … geen waterlekken te bespeuren zijn. Verwittig onmiddellijk onze diensten indien enige lek wordt vastgesteld.
 • Kijk erop toe dat alle lichten worden gedoofd wanneer u de kantoren verlaat.
 • Meld elk door u vastgesteld technisch probleem in het gebouw onmiddellijk aan onze diensten via de u welbekende communicatiekanalen die we onderstaand nog even herinneren.

 

 

 • Laat geen eetwaren en waardevolle voorwerpen na in de gehuurde ruimte indien u voor langere tijd afwezig zal zijn.
 • Zorg er voor dat bij voorziene langere afwezigheid alle niet essentiële elektrische toestellen van het netwerk worden ontkoppeld en eventuele privatieve alarminstallaties worden ingeschakeld.
 • Het staat u vrij ons , in een constructieve en preventieve sfeer, mee te delen, welke maatregelen u reeds zelf hebt genomen en/of nog zal nemen ten overstaan van uw medewerkers en/of uw bezoekers (telewerken, afzondering, het volledig sluiten van de kantoren). Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat wij in geen geval, als beheerder van het gebouw, enige bevoegdheid hebben om u in dat verband enige maatregel op te leggen.
 • Het is derhalve uw uitsluitende verantwoordelijkheid als werkgever om, indien nodig, uw medewerkers te verzoeken zich in afzondering of quarantaine te plaatsen indien de noodzaak zich voor doet, telewerken deels of helemaal aan uw medewerkers op te leggen en hierover indien vereist de nodige gegevens bij te houden.
 • Vanzelfsprekend verzoeken wij u erop toe te zien dat personen die in quarantaine werden geplaatst ONDER GEEN BEDING toegelaten worden tot de door u gehuurde kantoren, noch tot het gebouw waarvan de door u gehuurde ruimten deel uitmaken.
 • Gelieve er onder meer rekening mee te houden dat in het kader van de GDPR wetgeving het
 • u niet is toegestaan de identiteitsgegevens van eventuele besmette personen aan ons mee te delen. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Als vertegenwoordiger van de eigenaar-verhuurder, dienen wij er op toe te zien op de goede werking van de gemeenschappelijke delen en installaties van de door ons beheerde gebouwen. Wij blijven bijgevolg het dagelijks beheer uitvoeren met strikte naleving van de toepasselijke bepalingen, reglementen , wetten en voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid.
 • Uiteraard blijven wij beschikbaar door middel van onze gebruikelijk navolgende communicatiekanalen en blijven wij alles nauwgezet opvolgen, teneinde samen met U, zo goed als mogelijk het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke situatie .

 

Het Cobelpro Team wenst u alle sterkte om deze moeilijke periode te boven te komen en hoopt u zeer weldra in volle gezondheid terug te zien.

 

 

Het Cobelpro Team

 

ANTWERP - BRUSSELS - MONT-SAINT-GUIBERT - GENT

 

 

Voor niet dringende technische en/of administratieve vragen kan u ons contacteren via:

Helpdesk:

cobelpro.eu/helpdesk

Mail:

info@cobelpro.eu

 

Voor financiële vragen kan u ons contacteren via:

Mail:

finance@cobelpro.eu

 

  Voor DRINGENDE interventies kan u 24/7 contact opnemen op de gekende nummers:

Text Box: +32 2 503 48 10
+32 10 56 00 56
+32 3 231 78 90


Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan